T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
SAKARYA / PAMUKOVA - Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ‘Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu yayınlandı. Bu yıl mesleki ve teknik liselerin 9’uncu sınıflarında okuyan ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında 10’uncu sınıfa geçecek öğrencilere yönelik kılavuzda, alan seçimiyle ilgili detaylı bilgiler bulunuyor. Buna göre Anadolu Meslek Programları alanları ile ilgili tercihler 13-26 Mayıs arasında veli tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. İnternetten başvuru yapamayan veliler, tercih kılavuzunda bulunan formları doldurarak okul idaresine verdiğinde, veli adına okul idaresi tercih işlemini yapacak.

Kılavuzu indirmek için aşağıdaki linke

https://mtegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/04102554_2019_Alana_GeYiY_klavuzu.pdf 

tıklayınız.

1. GENEL AÇIKLAMALAR

2019 Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının AMP 10 uncu sınıf meslek alanlarına geçiş işlemleri 9 uncu sınıfın sonunda Çalışma Takvimi ve aşağıda belirtilen esaslara göre Bakanlığımızca merkezi olarak yapılacaktır.

Bu kılavuzdaki esaslar 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, “2019AMP Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme eKılavuzu”nun yayınlanması ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen hükümler taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır.

AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması esastır. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tesbit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilir.

9 uncu sınıfta kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerin AMP meslek alanlarına geçişlerinde tercih yaptırılmayacak olup merkezi yerleştirmeden sonra İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından ikamet adresleri dikkate alınarak özelliklerine uygun meslek alanına her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilecektir.

Özel eğitim sınıflarında okuyan öğrenciler için alan tercihi yaptırılmayacak olup bu durumdaki öğrenciler yine özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam ettirilecektir.

2. AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ ŞARTLARI

Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme puanı (AYP), öğrencilerin ortaokul başarı puanlarının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir.

AMP meslek alanlarını seçecek öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer okullarda bulunan alanları da tercih edebileceklerdir.

Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla Anadolu meslek programlarında bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.

3. KONTENJAN BELİRLEME İŞLEMLERİ

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Bakanlıkça alan/dal açma onayı bulunan AMP’nin 10 uncu sınıf seviyesinde meslek alanlarına alınacak öğrenci sayıları; sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı ve 9 uncu sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenciler ile başka okullardan tercih yapacak öğrencilerin de olabileceği dikkate alınarak belirlenecektir.

e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde AMP meslek alanlarına; 9 uncu sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenci sayısından az olmamak üzere her alan için kontenjan tanımlanacaktır.

4. TERCİH İŞLEMLERİ

Tercihler 13-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 form doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir.

Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır.

AMP de bulunan alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebileceklerdir.

AMP de tercih yapan öğrenciler, tercihleri arasında bulunan okul ve alana yerleşemedikleri takdirde kayıtlı bulunduğu okulun 10 uncu sınıf alanlarında boş bulunan kontenjanlara AYP dikkate alınarak okul müdürlüğünce yerleştirilecektir.

Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 formunu teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan adayların tercih bildirim formlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş öğrenciler, merkezi yerleştirme ile yerleştirilemeyeceğinden tüm öğrencilerin tercih yapması sağlanacaktır.

Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından takvimde belirtilen tarihlerde e-Okul Sisteminde onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylama işleminden önce yapılacaktır.

e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde onaylanan tercihlerin çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

Tercih ve yerleştirme ile ilgili işlemler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

5. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, AYP ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alana merkezi sistem ile yerleştirme işlemi yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de AYP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.

Merkezi sistem ile Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapıldığı halde “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu alamayan öğrenciler 9 uncu sınıfı okuduğu okulun bulunduğu İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından AYP’sine uygun bir alana yerleştirilir.

6. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

AMP alana yerleştirme sonuçları 28 Haziran 2019 de ilan edilecektir.

Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 29.04.2019 - Güncelleme: 30.04.2019 23:48 - Görüntülenme: 121
  Beğen | 0  kişi beğendi